آموزش موی تای

محاسبه شاخص توده بدنی

اطلاعات بدنی خود را وارد کنید

مرد زن

نتیجه
شاخص توده بدنی = kg/m2
مشاهده توده شاخص بدنی

مرد زن

نتیجه
شاخص توده بندی = kg/m2
مشاهده شاخص توده بدنی

آخرین اخبار

آخرین اخبار .

در اینجا به برخی از ورزش‌هایی که می‌توانند به آمادگی جسمانی کمک کنند اشاره می‌کنیم: * ورزش‌های هوازی:
حرکات بدنسازی دمبل که بر روی ماهیچه ی بازو انجام می شوند، بر عضلات داخلی، خارجی و پایینی دو سر
واژه Yoga در اصل از واژهٔ «یوج»(Yuj) در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه‌سازی و یگانگی آمده‌است. واژهٔ «یوج» با